Whakataukī
​Ma te kōrero ka mōhio
Ma te mōhio ka mārama 
Ma te mārama ka mātau 
Ma te mātau ka ora ai tātou 

Mihi 
E ngā mana, e ngā reo, e ngā karangaranga maha, tēnā koutou. Te hunga mate kua wehe atu ki te pō, haere, haere, haere atu rā. Ko tātou rā ēnei ngā mahuetanga iho e whakakaha nei ki te pupuri, ki te hāpai i ngā taonga tuku iho mai i a rātou mā; ngā mātua, tūpuna, na reira tēnā koutou, tēnā kouto​​u, tēnā koutou katoa. 
Mauri ora!

Haere mai

The Māori Design Hub provides insights, resources and examples of Māori design practice. 

The purpose of the Māori Design Hub is to:

  • Celebrate & demonstrate Māori design thinking and processes within Tāmaki Makaurau
  • Promote good Māori design practice for Tāmaki Makaurau
  • Provide an educational resource to assist development of a Māori design kaupapa